Hovedseksjon

Informasjonsmøte om tilrettelagte grupper på Etterstad vgs

Skoens navn på fasaden

møtet vil det bli gitt informasjon som kan være til nytte for foresatte, lærere, rådgivere og andre som bistår elever i innsøking til videregående skole for skoleåret 2024/25. Dette skoleåret har vi tilrettelagte grupper på Etterstad vgs for utdanningsprogrammene: Restaurant- og matfag. Salg, service og reiseliv. Teknologi og industrifag. Det vil bli presentasjon av skolens spesialpedagogiske tilbud og mulighet til omvisning på avdelingene. Det er ikke lagt opp til at elever skal delta på informasjonsmøtet.

Påmelding på e-post til amar.dabaja@osloskolen.no eller tlf. 22575500, innen 4. desember.

Les mer om våre tilrettelagttilbud på skolens hjemmeside unde fagtilbud: https://etterstad.vgs.no

Velkommen til oss!

 

Hilsen Elin Stavrum

rektor