Hovedseksjon

Presentasjon fra foreldremøtet 25. januar

Foreldremøte

Presentasjon fra møtet:

Det blir møte for foresatte til elever på Vg1 og Vg2 SSR, RM og ED kl. 18.00 i auditoriet torsdag 25. januar.

INFORMASJONSMØTER FOR 10.KLASSINGER MED FORESATTE KL. 19.00 TORSDAG 25. JANUAR. KOM Å FÅ INFOMASJON OM UTDANNINGSTILBUDENE VÅRE.

Foreldremøte på avd. Ullevål TEK kl. 18.00 onsdag 24. januar. Mer info kommer i egen sak.