Hjerterom i julen

Julehjerte

Under finner du kontaktinformasjon til flere i Elevtjenesten. Send melding på Teams eller ring:

Avd. Etterstad

Alessandro Costa Dos Santos - 954 71 518

William Karlsen - 913 46 369

Lars Nyheim - 936 47 972

Avd. Ullevål

Merete Vestli - 418 51 718

Miljøgruppa er tilgjengelig 21.12-23.12 og 27.12-30.12 kl. 08.00-16.00

Minoritetsrådgiver Bano anbefaler denne siden for info og oversikt over hjelpetilbud for de som opplever at friheten deres blir begrenset i ferien:

https://www.imdi.no/nora/korona-situasjonen/nye-coronatiltak-desember-2021/?fbclid=IwAR2y1M-SiNFHZE45XWMaawnuXA0FKeeYynwtFa-W-cd5Uru3Woy-O7T9ZPg#chat1

En hilsen fra helsesykepleier Sara

Vi går igjen inn i en juleferie som for mange blir et deilig avbrekk fra både fysisk og digital skole, men som for andre kan være en vanskelig tid. Selv om skolene er stengt, er skolehelsetjenesten åpen på hverdager i hele romjulen, unntatt 31.12.21. Kontakt oss på telefon: 23431900.

Helsestasjon for ungdom er åpen tirsdag 28.12.21 og torsdag 30.12.21 fra kl.12-16. Kontakt: 41565535 eller send e-post: hfu@bgo.oslo.kommune.no

 Ung Arena er et lavterskeltilbud for barn og unge i hele byen. Her kan du få hjelp og informasjon rundt psykisk helse og rus, og der er noen å snakke med om det du har på hjertet.

Kontakt: 904 15 388

Andre hjelpetjenester:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116111

https://www.ung.no/chat/

Ta vare på dere selv og hverandre!

Hilsen skolehelsetjenesten J

Hjerte1.png

Her er en kort beskrivelse av de ulike hjelpetjenestene

Mental Helse:

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Les mer på www.mentalhelse.no. Hvis du heller vil snakke med noen på chat så kan du ta kontakt med www.sidetmedord.no. Dette er en en tjeneste som ligger under Mental helse.

Alarmtelefonen for barn og unge:

Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Les mer på www.116111.no

Vold og overgrepslinjen:

VOlinjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Telefonen er landsdekkende, gratis og åpen hele døgnet. Er du utsatt for vold eller overgrep av noen som står deg nær, kan du få hjelp, råd og svar på spørsmål, men du kan også ta kontakt om du bare har behov for at noen lytter til deg.

Les mer på www.volinjen.no

Kirkens SOS:

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Hos oss er det alltid noen som tar imot samtaler, hver eneste dag, døgnet rundt, også i ferier og høytider.

Les mer på www.kirkens-sos.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser:

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Les mer på: www.nettros.no

Rustelefonen:

RUStelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol og narkotika. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og vi garanterer full anonymitet.

Les mer på www.rusinfo.no