Hovedseksjon

Elektro og datateknologi med ishockey

Spillere

Elektro og datateknologi med ishockey er tilbud for aktive spillere med godkjent klubb- og spillerlisens, gode holdninger og tydelige mål med idrettssatsingen og studier.

Som elev på dette tilbudet vil du få fullverdig opplæring innen elektro og datateknologi samtidig som mye tid vil bli brukt på ishockey.

Nytt for skoleåret 2023-2024 er at det også er mulig å kombinere ishockey med Elektro i samarbeid med Etterstad videregående skole. Hvis du ønsker å søke dette tilbudet, må du søke Elektro og datateknologi på Etterstad vgs i VIGO.no. 

Se info om dagens tilbud på Hellerud.

Elektor og ishockey

Dersom du ønsker å gå Elektro og datateknologi med ishockey på Etterstad vgs søker du VG1 Elektro og datateknologi på Etterstad vgs på VIGO.no
 
Søk på VIGO.no før 1. mars!
 
I tillegg til å søke på VIGO.no må du fylle ut dette søknadsskjemaet.