Praksisbrev! Hva er det?

Bilder fra XXL

Elever ved Etterstad vgs kan ta praksisbrev i Salg, service og reiseliv. I denne saken kan du lese mer om hvordan denne ordningen fungere og et intervju med kontaktlærer Åshild Tårnevik som følger opp elevene både på skolen og ute i bedrift. Begge artiklene har stått i tidskriftet Yrke i desember 2021.

Åshild.JPG

Les mer om ordningen her:

Fra høsten 2022 håper Etterstad vgs at ordningen med praksisbrev blir utvidet til å gjelder andre yrkesretninger også.