Vurdering for læring - VFL

Elever som jobber med PC

Underveisvurdering handler om å trene på å mestre i ulike fag. "Øvelse gjør mester" er et uttrykk vi hører ofte. Når du øver, må du prøve deg fram, tenke deg om og forsøke å forstå.

Du trenger å samarbeide med læreren din og bli trygg i faget. Da kan du oppdage og bli bevisst på egen læring og hva du mestrer.

Du kan klare å vurdere ditt eget arbeid selv - og stadig lære mer. Du kan sette deg mål underveis og gjennomføre disse til et sluttmål.

Det er gøy å lære! 

På Etterstad vgs er vi opptatt av at du vil se flere måter å undervise og vurdere på. Dette er det som gjør at du lærer så mye som mulig.

Kjennetegn på måloppnåelse eller vurderingskriterier skal være tydelige for deg. Snakk med læreren din om vurdering!

Tilbakemeldinger og hva du bør jobbe med "framovermeldinger" er viktige. Da vet du hva du hva du får til, hva du må jobbe med av tema for å mestre faget bedre. Da er du i en prosess, der du stadig øker forståelsen din.

"Lærerne vil også at det skal være gøy å lære og at du får lyst til å lære mer!" 

Vær positiv og delta aktivt med i undervisningen! 

Ansatte ved skolen ønsker at du selv skal bli i stand til å sette ord på hva du faktisk har lært, hva du ønsker å lære og hvordan du tenker at du skal få det til. Du skal trene på refleksjon og egenvurdering, slik at du blir bevisst på din egen måte og læringsarbeidet du gjør. Det kan hende lærerne utfordrer deg og foreslår helt nye måter å jobbe med vurdering på. Det kan hende du blir mindre opptatt av karakterene - og mer opptatt av hva du må lære deg på kort og lang sikt for å få bedre karakterer. Lærerne vet at det er en sammenheng mellom tilstedeværelse i timene med undervisningen og de målene du når.

"Å være til stede og delta aktivt gir innsikt, vurderingsgrunnlag og gode resultater. " 

Skaff deg praktiske erfaringer fra virkeligheten! 

I mange yrkesfag opplever du at du lærer mer når praksis og teori koples sammen. Derfor har vi på skolen tro på at praktiske øvelser og samarbeid med andre fagfolk har stor læringseffekt. Det er lettere å forstå noe du har erfart selv og lettere å finne gode eksempler som støtter teoristoffet. Dette er viktige erfaringer du får gjennom programfaget på spesialverkstedet og prosjekt til fordypning (PTF) ved bla. utplassering i bedrift.  

Vis hva du kan!

Underveis mot sluttvurdering skal du møte varierte vurderingssituasjoner og måter å lære på.

Du kan også lære av å gjøre feil. Og det er helt greit å gjøre feil, når det ikke er til fare for andre i verkstedet. Det kan du lære mye av.

Når du kommer til sluttvurderingsfasen, er det viktig å samle all den erfaring og kunnskap, som du har opparbeidet i faget. Slik kan du får vist hva du kan. Dette er sluttkompetansen din. Her skal du vise at du har bredde i kunnskapene dine gjennom arbeidsoppgaver og øvelser i vurderingsgrunnlaget ditt. Det er viktig for alle å delta aktivt i undervisningen gjennom hele skoleåret. Din dokumentasjon, dine notater, dine gjennomførte øvelser er nyttige hele skoleåret. Da har du mye å hente fram i sluttvurderingsfasen, som begynner i midten av 2.termin, dvs. rundt påsketider.

Sluttkompetansen din blir synlig i standpunktkarakteren du får

Det er viktig at du snakker med faglæreren din, slik at du kjenner vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren. Den endelige sluttkompetansen får du også vist gjennom årsprøver og tverrfagligeksamen. 

Som du ser, samarbeid, tilstedeværelse, oppfølging, aktivitet i timene og interesse er noen av stikkordene som du kan bidra med.

Lykke til!