Fellesfag - Yrkesretting - Relevans - FYR

Hva er FYR?

FYR-prosjektet startet høsten 2011 som et underprosjekt i NY GIV, men fra 2014 – 2016 er FYR et eget prosjekt og ansvaret er overført fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. FYR er et tiltak i Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring1 i videregående opplæring.

Hvorfor FYR?

Det at fellesfagene blir mer yrkesrettede vil bedre sammenheng i utdanningen og bidra til økt motivasjon og gjennomføring hos elevene. Prosjektet skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres skolehverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.

Nøkkelelementer i FYR

kompetanseutvikling for lærereutvikling av læringsressurserutvikling av metodiske greputvikling av en kultur for samarbeid på skolene for å bedre yrkesrettingen