Karriereenhetene i Oslo

Karriereenheten

Karriereenhetene i Oslo tilbyr bistand til osloskolene i arbeidet med utdannings- og yrkesveiledning basert på den enkelte skolens behov, blant annet i form av:

  • veiledning under planlegging og gjennomføring av faget
  • utdanningsvalgkurs i utdanningsprogram for elever på ungdomstrinnetopplæring og veiledning til lærere, rådgivere og ansatte i PPT knyttet til faget Utdanningsvalg og karriereveiledning
  • generell veiledning til enkeltelever etter henvisning fra den enkelte skole

Karriereenheten ved Etterstad videregående skole er byomfattende og har ansvaret for utdanningsprogrammene Restaurant- og Matfag og Service og Samferdsel.

Kontaktpersoner ved Etterstad videregående skole

Restaurant- og matfag
Håkon Augestad
Hakon.Augestad@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 22 57 55 00

Service- og samferdsel
____________________________________________
etterstadvgs@ude.oslo.kommune.
Telefon: 22 57 55 00