Karriereenhetene i Oslo

Karriereenheten

Karriereenhetene i Oslo tilbyr bistand til osloskolene i arbeidet med utdannings- og yrkesveiledning basert på den enkelte skolens behov, blant annet i form av:

  • veiledning under planlegging og gjennomføring av faget
  • Utdanningsvalgkurs i utdanningsprogram for elever på ungdomstrinnetopplæring og veiledning til lærere, rådgivere og ansatte i PPT knyttet til faget Utdanningsvalg og karriereveiledning genereltveiledning til enkeltelever etter henvisning fra den enkelte skole

Karriereenheten ved Etterstad videregående skole er byomfattende og har ansvaret for utdanningsprogrammene Restaurant- og Matfag og Service og Samferdsel.

 

Kontaktpersoner ved

Etterstad videregående skole

Restaurant- og matfag

Håkon Augestad

Hakon.Augestad@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22 57 55 00

Mobil:

 

Service- og samferdsel

Thor-Erik Gulliksen

Thor.Erik.Gulliksen@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 22 57 55 00

Mobil: