Ungdomsbedrift

Velger du f.eks. linjen service- og samferdselsfag vil du få muligheten til å være med å etablere ungdomsbedrift.

Ungdomsbedrift går inn i faget bedriftsetablering og er en pedagogisk metode som gir deg kunnskap og forståelse for å etablere egen bedrift.

Elevene arbeider ut fra virkelig ideer, driver gen produksjon, salg og har virkelige kunder. Elevene får lære både å etablere, drive og avvikle en bedrift. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over.

For at bedriften skal være så virkelighetsnær som mulig, registreres bedriften i Brønnøysundregisteret.

Er du med på å etablere bedrift får du være med på forskjellig messer som arrangeres for bedriftene.

Ved Etterstad har bedriftene fått stille ut sine produkter i anledning åpen skole. I tillegg er de med på Fylkesmessen som arrangeres i regi av Ungt Entreprenørskap.

Vinnerne av Fylkesmessen får delta i NM i ungdomsbedrift.

Å arbeide i ungdomsbedrift vil gi deg både ansvar, samarbeid og fellesskap.