Etterstad med miljø i fokus

Miljøfyrtårn

Etterstad med miljø i fokus

Etterstad skole jobber for å være et miljøfyrtårn, med de forpliktelser det medfører. Etterstad jobber også med å gi elevene et best mulig grunnlag for å møte en usikker fremtid. I den sammenhengen gikk Etterstad Vgs inn i et samarbeid med Võrumaa Kutsehariduskeskus, en yrkesskole i Võru, Estland. Vi jobbet sammen med et prosjekt som fokuserte på bærekraftig tankegang i yrkesfaglig opplæring. Dette prosjektet gikk i tidsrommet November 2013 – August 2015, men erfaringene vil bli brukt til å bli stadig bedre.

Et undervisningsopplegg som kan tilpasses til den enkelte avdeling, ved at man bygger opp en egen portefølje av bilder relatert til eget fag.

Environmental focus Etterstad Vocational School

Etterstad vocational school strives be an environmental lighthouse, with all those obligations attached. Etterstad also strives to give students the best possible foundation to meet an uncertain future. In that context, Etterstad Vocational school accepted an invitation from Võrumaa Kutsehariduskeskuse, from Võru in Estonia, to collaborate around a project called "Establishing environmental thinking into vocational training. This project lasted from november 2013 to august 2015. This experience will be useful in the years to come.

A curriculum is attached that can used in all departments, by individual adaption to each topic. If you build your own portfolio of pictures related to each discipline.

Documenter finnes i Its Learning – Bibliotek

https://platform.itslearning.com/MyLibrary/LearningObjectInstance.aspx?LearningObjectInstanceId=6465963

Norsk utkast av original verktøykasse fra www.Hihm.no

https://hihm.no/prosjektsider/ccn/publications/images-and-objects-active-methodology-toolkit-norwegian-version