Kurs ressursskolen

Inngang i Biskop Jens Nielssønsgate 10


Kurs- og konferansesenteret ved ressursskolen Etterstad videregående skole er tilbyder av kurs innen programfagene:

  • Restaurant- og matfag
  • Service- og samferdselsfag
  • Fagkurs etter behov
  • Kurs for opplæringsbedrifter.

Kurstilbudene og påmelding til kursene for fagopplæringen på https://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagkurs/

Fagspesifikke kurs arrangeres etter behov fra bedrift og skole i samarbeid med bransjene.

Ressursskolen godkjenner innen RM og SESA, læreplaner i "Prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2" etter valgte læreplanmål fra Vg3-planer"

Kontaktperson:

RM og SESA. Ta kontakt med avdelingsleder eller sentralbordet på telefon 2257 5500.

 

Nettverkskoordinator for restaurant- og matfag

Jan Ditlev Hansen, Mob.: 40010364

Jan.ditlev.hansen@ude.oslo.kommune.no