Kurs på restaurant- og matfag

Behov for kurs?

For bestilling av kurs, rom og instruktører:

Ta kontakt med avdelingsleder på restaurant- og matfag

på telefon 22 57 55 24 eller sentrabordet 22 57 55 00. 

eller 

Nettverkskoordinator for restaurant- og matfag

Jan Ditlev Hansen

Mob.: 40010364

Jan.ditlev.hansen@ude.oslo.kommune.no

Etterstadsletta 5 -  0660 Etterstad