Vi flytter midlertidig på oss

Monica i resepsjonen er i full gang med rydding og flytting

I påvente av at hovedprosjektet skal komme i gang, så flyttes administrasjonen og avdelingsledere fra 5. etasje til 1. etasje.

Rådgivere, IMDI-rådgivere, kontor og ledelse påvirkes, og vi må stue oss sammen på ulike kontorer fram til strakstiltakene i 1. etasjen står ferdige - trolig til skolestart høsten 2020.

Fordelen er at det må ryddes og kastes! :-)

I toppetasjen skal det bli nye, flotte klasserom. I tillegg skal det etableres et Læringssenter med bibliotek i første etasje.

Kontoret og resepsjon flytter midlertidig til Kongerommet (tidligere biblioteket). Biblioteket pakkes ned nok en gang. Bibliotekaren vil være på avdeling Ullevål nesten alle ukedager for å forberede innflyttingen i det nye Læringssenteret.

Vi kommer tilbake med en større sak om hele byggeprosjektet om ikke lenge!