Verdensdagen for psykisk helse

Plakat

Tema for årets dag er; Livet under og etter en pandemi.

  • Vær oppmerksom
  • Vær til stede
  • Følg opp

Dagen blir markert med hjerteboller til frokost og The Arman show, kjent fra YouTube, underholder i storefri. Mer informasjon om Verdensadagen finner du her.