Hovedseksjon

Ut å sanke østers

Østers 1

I samarbeid med Oslofjorden friluftsråd har klassene 3pbb og 3pbc vært på Katten i Oslo for å undersøke forekomstene av Stillehavsøsters. Oppgaven besto også av å fysisk fjerne østersen fra stranda. Denne type østers tar over leveområden til den naturlige østersen og vanlige blåskjell i norske fjorder. I tillegg er de skarpe i skjellet og man kutter seg fort opp på føttene når man skal bade i de områdene som skjellene formerer seg. 

østers7.jpeg

Naturfagslærer Elizabeth Joten hadde fått med seg elevene på denne flotte sommerdagen da temperaturene steg over 20 grader. Til tross for dette var vanntemperaturen fortsatt bare rundt 15 grader.

østers8.jpeg

Når østersen er tatt opp av vannet brukes innmaten til kompost og selve skjellene brukes til produksjon av kalkmaling.

østers6.jpegTakk for innsatsen med å fjerne skjell fra stranda!