Sommerskolen 2018

Eldre lærer hjelper ung gutt.

Påmeldingen skjer på sommerskolenoslo.no fra 7.–13. mars. Det er viktig at elever som ønsker en kursplass melder seg på i påmeldingsperioden.

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever på 1.–13. trinn som bor i Oslo. Kursene gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt og de to første ukene før skolestart: uke 26, 27, 32 og 33.

Du lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser 

Felles mål for alle kursene er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.

Når du melder deg på lager du en ønskeliste på inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

Plassene fordeles ved loddtrekning, og resultatet av loddtrekningen sendes på sms/epost tirsdag 3. april. I år får alle enten en kursplass eller en plass på venteliste. 

Årets kurstilbud består av flere populære kurs fra i fjor, i tillegg til spennende nyheter.

Eksamenskurs i matematikk og naturfag Vg1 yrkesfag

Dette kurset er for elever som har karakteren 1 eller “ikke vurdert” matematikk eller naturfag på Vg1 yrkesfag. Matematikkurset (MAT1001) har oppstart mandag 18. juni og avsluttes med skriftlig eksamen fredag 6. juli. Naturfagskurset (NAT1001) har oppstart mandag 25. juni og avsluttes med muntlig eksamen fredag 6. juli.

Det er ikke mulig å delta på kursene og ta eksamen hvis du allerede har bestått i fagene.

Les mer om årets kurstilbud på Sommerskolen Oslos nettside.