Velkommen til skolestart - Etterstadsletta

Etterstad videregående skole

Dette gjelder:

VG1

 • Elektrofag,
 • Service og samferdselsfag,
 • Restaurant og matfag
 • VG2 Elektrofag
 • VG2 Restaurant og matfag
 • VG2 Service og samferdselsfag
 • VG3 "Påbygg" Studiespesialiserende
 • Særskilt tilrettelagt Restaurant og matfag

Alle elever skal møte inne i hovedinngangen etterhvert som de kommer til skolen. 

Alle elever møter i Foajeen, innenfor hovedinngang, bygg D. 

Her tas du i mot, ønskes velkommen og registreres. 

Etter registrering guides du videre til din avdeling, gruppe og kontaktlærer.

Ledelsen vil vise deg veien til din avdeling. 

Følg de informasjoner og anvisninger som blir gitt.

Elevene er sammen med Kontaktlærer i fire skole timer 1.skoledag.  

Andre lærere kommer å hilser på de klassene de skal ha. Elevene må ta med noe å skrive på - og å skrive med.

 

Programfagenes avdelingsledere som vil vise deg veien til klassekontakten:

 • Elektrofag:
  • Ragnar Ødegaard-Olsen
 • Service- og samferdelsfag:
  • Carina Kjellum
 • Restaurant- og matfag:
  • Tord Huse

OBS!

Elektrofag, Service- og samferdselsfag, Restaurant- og mafag møter på Etterstadsletta 5.

Tekonologifagene og Transportfag møter på avdeling Ullevål i Sognsveien 80

 

 Stikkord for dagen:

 • Fremmøte ved Hovedinngangen.
 • Elevene ønskes velkommen.
 • Elevende fordeles etter programfag med avdelingsleder og klassekontakt.
 • Elevene møter sine lærere.
 • Timeplaner og boklister

 Velkommen til et nytt og spennende skoleår!

"Dine valg - dine muligheter - din innsats - din fremtid"

 

Hilsen
Bjarne Asgrimplass
rektor

Skolens brosjyre