Velkommen til skolestart på avdeling Ullevål

Ullevaa plakat

Dette gjelder:

 • VG1 Teknikk, industri og produksjon
 • VG2 Kjøretøy
 • VG2 Industriteknikk
 • VG2 Transport og logistikk
 • VG3 Kjøretøy
 • Særskilt tilrettelagt teknologifag

 

Velkommen til Sognsveien 80! 

Alle elever skal møte inne i hovedinngangen Bygg A, etterhvert som de kommer til skolen. 

Alle elever møter i Verkstedbygget, bygg A. Her tas du i mot, ønskes velkommen og registreres.

 

Etter registrering guides du videre til din avdeling, gruppe og kontaktlærer. Inne vil Ledelsen viser deg veien til din avdeling. 

Følg de informasjoner og anvisninger som blir gitt.

Elevene er sammen med Kontaktlærer i fire skole timer 1.dag. 

Andre lærere kommer å hilser på de klassene de skal ha. 

Elevene må ta med noe å skrive på - og å skrive med.

 

Programfaget avdelingsleder vil vise deg veien til klassekontakten:

 • Teknologi-, Industri- og Produksjonsfag
 • Service- og samferdselsfag, Transport- og logistikk
  • Avdelingsleder Ellen Møller 

Stikkord for dagen:

 • Fremmøte ved Hovedinngangen.
 • Elevene ønskes velkommen.
 • Elevene fordeles etter programfag med avdelingsleder og klassekontakt.
 • Elevene møter sine lærere.
 • "Timeplaner og boklister".

 

Velkommen til et nytt og spennende skoleår!

"Dine valg- dine muligheter - din innsats - din fremtid"

 

Hilsen

Bjarne Asgrimplass

rektor

 

Skolens brosjyre