Etterstad Hjertetelefon

Hjerte kabel Hjertetelefon

Det kan være tøft å miste den daglige kontakten med lærere og klassekamerater, og alt det sosiale livet som følger med å være elev. Vi er heldigvis mange voksne i elevtjenesten du kan ta kontakt med hvis du synes noe er vanskelig. Er du i tvil om hvem du skal snakke med – ring den du kjenner eller til avdelingsleder, så leder vi deg videre hvis vi ikke kan hjelpe deg selv.

Vi er ikke på skolen, men jobber hjemmefra og er tilgjengelige på e-post, SMS og telefon mellom klokken 09.00 og 15.00 hver ukedag. Ta kontakt med oss hvis du har et konkret problem, eller hvis du bare rett og slett trenger noen å snakke med.

Kanskje er vi opptatt med en annen  telefon når du ringer, eller kanskje vi er opptatt med hjemmeundervisning av egne barn, men vi ringer deg garantert tilbake hvis du legger igjen en beskjed eller sender en SMS. Du kan også sende e-post. 

Miljøarbeidere, Etterstad

Alessandro: 954 71 518  alessa1604@osloskolen.no
Lars: 936 47 972   lars-c0310@osloskolen.no

Rådgivere, Etterstad

Anders: 951 04 648  AndersEie.Nilsen@ude.oslo.kommune.no
Håkon: 468 58 833  hakona2111@osloskolen.no

Rådgiver, Ullevål

Mette: 480 99 052  Mette.Larsen@ude.oslo.kommune.no

Øyvind: 918 78 936  oyvind.mostue@ude.oslo.kommune.no 

Miljøarbeider, Ullevål

Joakim: 452 92 822  jocea005@osloskolen.no

Leder, Elevtjenesten

Gunhild: 909 51 674  Gunhild.Solem@ude.oslo.kommune.no

På Etterstad er vi så privilegert å ha både to minoritetsrådgivere og en NAV veileder. De hører også gjerne fra deg!

Minoritetsrådgivere

Ingebjørg: 954 75 815  inm@imdi.no

Bano: 489 59 659  saw@imdi.no

NAV-veileder

Eirin: 402 15 866  eirin.granlund@nav.no

 

Nyttige sider og chatter

HelseNorge /psykisk helse

ungarena.no 

soschat.no    

snakkompsyken.no

Hvis foreldre trenger veiledning kan dere sjekke ut foreldrehverdag.no

 

116 111

Husk også at alarmtelefonen for barn og unge nå er døgnbemannet!