Hovedseksjon

Koronasituasjonen ved Etterstad - oppdatert 08.06.21

Virus

ELevene på skolen blir nå massetestet to ganger i uken. Dette er et tilbud som de fleste elevene takker ja til. I tillegg har vg3 klassene fått utlevert egne sett med utstyr for egentesting. 

Noen enkeltelever sitter nå i karantene.

Skolen og helsemyndighetene jobber for å sikre at alle elever vil ha en smittefri skolehverdag framover, og vi oppfordrer dere foresatte til å bidra det dere kan for å overholde gode smittevernsregler.

Husk: hold avstand, vask hendene ofte og nøye og bruk munnbind på kollektivtransport fra og til skolen. Elevene må være hjemme når de er syke.

Er du i tvil om din ungdom skal holdes hjemme, se Folkehelseinstituttets hjemmesider eller kommunens sider. Vi oppfordrer alle som har spørsmål om smitte eller smittevern til å gå inn på kommunen eller bydelens informasjonssider eller ta kontakt med bydelens smittevernteam.

Informasjon om gjenåpning av skolen finner du her.

Elever med behov for tilrettelegging avtaler med kontaktlærer og elevtjenesten om individuelle tilpassing.

Nav-veileder og minoritetsrådgivere på Etterstad og avdeling Ullevål

Vi er tilgjengelig for elever og lærere hver dag også under rødt strengt nivå. Nav-veileder Eirin eller minoritetsrådgiver Ingebjørg er til stede hver dag på avdeling Etterstad, Bano er på avdeling Ullevål to dager i uken. På grunn av smittevern er det fint om dere tar kontakt på tlf, sms, teams eller mail for å avtale tid og sted for samtaler. Vi er også tilgjengelig når vi ikke er på skolen. Hvis noen foretrekker det kan vi også snakke mens vi går tur. 😊

Eirin:               tlf. 40215866  mail: Eirin.Granlund@nav.no
Ingebjørg:       tlf. 95475815 mail:
ingebjorg.myhr@osloskolen.no
Bano :             tlf. 48959659 mail: shahrbano.awan@osloskolen.no

 

Hjelpetelefoner