Oppdatert 22.01.21: Rødt nivå, koronasituasjonen ved Etterstad

Virus

Ingen klasser eller lærere er nå i karantene.

Skolen og helsemyndighetene jobber fortsatt for å sikre at alle andre elever vil ha en smittefri skolehverdag framover, og vi oppfordrer stadig dere foresatte til å bidra det dere kan for å overholde gode smittevernsregler.

Husk: hold avstand, vask hendene ofte og nøye og bruk munnbind på kollektivtranskprt fra og til skolen. Elevene må være hjemme når de er syke.

Er du i tvil om din ungdom skal holdes hjemme, se Folkehelseinstituttets hjemmesider eller kommunens sider. Vi oppfordrer alle som har spørsmål om smitte eller smittevern til å gå inn på kommunen eller bydelens informasjonssider eller ta kontakt med bydelens smittevernteam.

Fra mandag 9. november legges undervisningen på Etterstad opp etter rødt nivå.

Rødt nivå på videregående skole betyr:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele elever i mindre grupper om avstand ikke kan opprettholdes
  • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Det legge opp til at elevene er to eller tre dager på skolen for å få praktiske fag på vg1 og vg2. Resten av uken får eleven hjemmeundervising på teams. Kontaktlærere vil gi beskjed til sine elever om gjeldende timeplan fra mandag. Elever som trenger særskilt tilrettelegiing av sin skolehverdag må ta kontakt med sin rådgiver.

Elever som går i tilrettelagte klasser skal inntil videre ha all undervisinge på skolen, altså 5 dager i uken.