Hovedseksjon

Møte for foresatte 26. januar og 8. februar

Foreldremøte

Dette gjelder foresatte med elever på ED, SSR og RM. Møtet foregår i auditoriet i første etage ved kantina på Etterstadslatta 5. Det blir infomasjon fra rektor og det vil være muligher for å stille spørsmål til avdelingsledere og kontaktlærere. Foresatte med elever på TEK blir invitert til et eget møte på Ullevål 8. februar klokken 18.00 Velkommen skal dere være.