Med yrkesfag i bagasjen

Ung jente og maskiner

Marlin er ikke den største personen i klassen. Men det hun mangler av kraft og muskler, tar hun igjen i en mentalt sterk hjerne. Og faglig styrke.

-For 100 år siden måtte man være fysisk sterk for å drive med industrifag. Men i dag har vi så mange hjelpemidler og gode verktøy. Man må ikke lenger være en muskelmann i denne bransjen.

Marlin startet først på et jentedominert løp etter å ha «overlevd» ungdomsskolen på Mortensrud i Oslo. Det ble design og håndverk på Elvebakken videregående, og siden blomsterfaget i regi av Opplæringskontoret. Men det var vanskelig å skaffe lærlingplass, så et fagbrev lå langt ute i det blå. Marlin bestemte seg for å tenke nytt.

Foreldrene kommer begge fra industrien. Bestefar er en kløpper ved dreiebenken. Faren er elektriker og elsker å kjøre motorsykkel. MC-mekaniker var lenge drømmen. Marlin har yrkesfag i blodet.

I samråd med familien søkte derfor Marlin seg inn på Etterstad videregående og TIP. Hun søkte også andre skoler og linjer og kom inn, men når avdelingsleder Ellen Møller ringte og tilbød henne plass, så var hun ikke lenger i tvil. Etterstad videregående er dessuten den eneste skolen som har industriteknologi på programmet, og den veien ville Marlin gå. Avgjørende var også at dette løpet garanterer læringsplass, og spesielt når du er jente.

Kun fire jenter

Selvsagt var 21-åringen klar over at det var få jenter på skolen. Av de 150 elevene som går på TIP i dag, er kun fire jenter. To på VG1 og to på VG2, der Marlin går.

-Det går veldig greit, sier Marlin med et smil. Klassen min er fin. Du må ha en attityde, stå opp for deg selv. Og det hjelper å være faglig sterk, forteller hun.

Selv mener Marlin at hun har blitt et sterkere menneske, og fått utvidet horisonten sin av å gå TIP på Etterstad.

Vi støtter hverandre

Den spede unge kvinnen innrømmer at gutta kan ha en tøff sjargong, men den er ganske ufarlig.

-Det går litt i at gutta snakker om damer, om de er fine og sånt, men det gjør ikke meg noe. Blir de drøyere i kommentarene har jeg en lærer som slår hardt ned på det.

Marlin forteller at de støtter og backer hverandre i klassen. Hun må kanskje be om hjelp til å løsne en tung bolt, mens de trenger hjelp fra henne til teori og finmotorikk.

-Jenter er ofte mer nøyaktige, sier Marlin. Jeg har fått god uttelling for det. 

Hun legger smilende til at oppveksten på Mortensrud med to «brødre», og at hun er et par år eldre enn mange på skolen, hjelper på. Gutta har ofte søstre og har blitt opplært til å vise respekt, smiler hun.

Et hav av muligheter

Marlin vet ikke helt hvilket yrke hun sikter seg inn mot, det er så mange muligheter, men tror det blir fagbrev enten i grafisk produksjonsteknologi eller platearbeiderfaget. Det kommer an på hvor hun får en god lærlingplass.

Uansett har hun garanti for plass, og jobbgaranti etter fagbrevet. Norge roper etter hennes kompetanse. Så framtiden er lys, og Marlin oppfordrer gjerne flere jenter til å tenke utenfor boksen, og velge et mannsdominert fag.

-Du får jobbe praktisk og kreativt med masse ulike materialer. Du er garantert en lærlingplass og det finnes utrolig mange muligheter på jobbmarkedet. Det er jo fint å vite at jeg vil blir så ettertraktet, avslutter Marlin med et stort smil.

Jentene er en minoritet

Avdelingslederen for Teknologi- industri- og produksjonsfag er også kvinne. Ellen Møller har vært i bransjen i en kvinnealder. Hun er ikke opptatt av at man på død og liv må ha jenter inn i bransjen.

-De er selvsagt varmt velkomne, men må først og fremst ha interesse for faget, sier hun med styrke. Du blir jo en minoritet hvis du er jente i dette faget – lyskasteren er alltid på deg.

Møller vil gjerne ha en vid og åpen dør for unge mennesker som har lyst til å jobbe innen industrien. En industri som må gå i bresjen for det grønne skiftet, og hele tiden må omstille og utvikle seg.

-Jeg ønsker jo at mange jenter skal oppdage hvor flotte yrkene våre er og velge det, men vi fokuserer først og fremst på å ivareta de som har valgt TIP, slik at de kan bli gode rollemodeller og ambassadører for vårt fag. Jentene skal trives på Etterstad, ha det trygt og godt under opplæringen - og de skal fullføre. Det er målet.

Noe for deg?

 

Les om yrkesveier, ta interessetester og finn ut om yrkesfag er noe for deg på Vilbli.no