Kulturen blomstrer på Etterstad

Kroki

Kulturkontakt Ådne Obrestad følger opp kontaktlærerne på skolen slik at de får meldt på sine klasser til arrangementer gjennom DKS. På avdeling Ullevål er det Marko Karalejic som følger opp kulturaktivitetene. Klassene velger selv ut hvilke aktiviteter de ønsker å melde seg på. I tilegg til klassekontakten har miljøgruppa ved Lars Nyheim og William Karlsen et eget kulturprogram gjennom DKS. Her kan det gis kulturaktiviteter på tvers av klasser og trinn.

Så langt i høst har det vært arrangert tegneverksted med kroki (modell) og konsert med Barokk Boreal som tolket Petter Dass sine ti bud. Fram mot jul vil elevene på Etterstad få oppleve teaterstykket Biens historie på streeming, fotokurs og skolekinoen Omar på Saga kino.

Senere på høsten blir det brevkurs, forfatterbesøk og faglige og spennede foredrag. Vi er stolte av at lærerne og elevene på skolen vår er flinke til å bruke dette fantastiske tilbudet for kulturopplevelser. Vi tenker at der det er plass for kulturopplevelser, er det god takhøyde og det fortjener ungdommene våre.

Vi ser fram til å se vårens spennende program som kan tilbys våre elever.