Koronaviruset

Koronavirus

I all hovedsak er det skole som normalt. Vi sender SMS til elever og foresatte når det er aktuelt. Hjemmesiden vår oppdateres fortløpende med ny informasjon.

Når skal man holde seg hjemme?

Alle i områder med utbredt spredning av koronasmitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette omfatter å: ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, unngå andre steder der man lett kommer nær andre og unngå nær kontakt med andre. 

  • Hvis man har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk, skal man kontakte fastlege eller legevakt og følge de råd man får.
  • Hvis én i husstanden har påvist smitte, skal man holde seg hjemme.
  • Hvis én i husstanden er i hjemmekarantene uten påvist smitte, kan man gå på skolen. 

De som mistenker at de er smittet eller syke med koronavirus og har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene eller hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk, skal ringe fastlege eller legevakt telefon 116117.

Elever kan ikke holde seg hjemme fordi de mistenker at de er smittet av Korona - uten at de har oppholdt seg i risikosoner. Ved mistanke skal lege kontaktes for å få bekreftet eller avkreftet mistanke om smitte.

Kontakt med skolen ved karantene

Kontaktlærer kontaktes umiddelbart dersom en elev blir satt i karantene. Taushetsplikten og personopplysningsloven gjelder. Skolen kan derfor ikke opplyse om at elever er satt i karantene, eller eventuelt er smittet, uten elevens og/eller foresattes samtykke, men skolen må få beskjed.

For elever som blir satt i karantene uten symptomer, vil skolen legge til rette for hjemmearbeid og vil ha dialog med eleven om vurderingsgrunnlag. Klassen til en elev i karantene skal gå på skolen som vanlig inntil smitte eventuelt er påvist. Det er ikke skolen som beordrer hjemsending eller karantene, men helsemyndighetene.

Mistanke om smitte - kontakt med helsevesenet

Du må ta kontakt med helsepersonell dersom du tror du kan være smittet. Du kan ringe fastlege eller legevakt på telefon 116 117. Det er også opprettet en Koronatelefon i Oslo på telefon 21 80 21 82 som du kan ringe dersom du mistenker å være smittet. Der får du nødvendig oppfølging hvis det er aktuelt. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. 

Åpningstider: Hverdager klokken 12:00 - 21:00, lørdag og søndag kl. 12:30 - 19:30.
Koronatelefonen for innbyggere i Oslo svarer på spørsmål som:

  • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
  • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Kommunen henstiller til at personer som ikke trenger akutt hjelp ikke kontakter legevakt (116117) eller ambulanse (113) unødvendig. Det er vintersesong, og de fleste med luftveisplager har ikke risiko for koronavirus. 

Forebyggende tiltak

Smittede i Norge har ikke hatt alvorlig sykdom og barn har i veldig liten grad vært påvirket av viruset. Noen grupper i befolkningen er likevel utsatt. Skolen følger derfor helsemyndighetenes råd om forebyggende tiltak og oppfordrer elever, foresatte og ansatte til å gjøre seg kjent med og etterleve disse:

  • Ved hoste - host i albuekroken
  • Sørge for hyppig håndhygiene og vask med såpe i forbindelse med måltider og toalettbesøk 
  • Begrense nærkontakt i form av klemmer og håndhilsing til et minimum i en periode framover

Skolen iverksetter også styrket renhold av toaletter, dørhåndtak og andre kontaktflater som blir berørt ofte med hender. Det plasseres også ut hånddesinfeksjonsmidler på toaletter, i resepsjon og kantine - og andre kontaktflater som blir berørt ofte med hender. Se forøvrig igangsatte tiltak i informasjonsskriv i kolonnen til høyre.

Fravær og krav til dokumentasjon

Kunnskapsdepartementet har besluttet at ut skoleåret 2019/2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020.

Elever i videregående skole som blir satt i karantene får dette registrert som dokumentert fravær, også når helsepersonellet som satt eleven i karantene ikke har levert legeerklæring.

Generell informasjon og svar på spørsmål

Det er flere steder du kan få utfyllende informasjon og svar på generelle spørsmål. 

Helsenorge.no
Siste oppdatert informasjon finner du på nettsidene til helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 
Folkehelseinstituttets nettsider fhi.no
Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.

Gode vaner som forebygger smitte