Julen 2020 - hjerterom

Hjerterom

Skolen er åpen 21.-23. og 28.-30 desember fra klokken 10-15.

Alessandro og William i miljøgruppa er på skolen. De setter i gang ulike aktiviteter, sørger for pizza og er på skolen om du trenger noen å prate med. Du kan også kontakte dem på telefon:

Alessandro: 954 71 518

William: 930 00 439

Er det krise med økonomien eller bolig så kan du snakke eller maile med Eirin. Hun er skolens NAV-veileder og kan kontaktes de samme dagene på telefon 402 15 866 eller på mail Eirin.granlund@nav.no.

Andre hjelpeinstanser:

Hjelpetelefoner