Hovedseksjon

Samarbeid med stiftelsen Christian Radich og Windjammer

Matroser

På Windjammers egne hjemmesider står det at:

"Windjammer er starten på en ny reise for unge mennesker mellom 16-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller skole – eller bare ønsker å legge ut på en ny reise. Programmet er bygget rundt 4 uker til sjøs ombord på S.S. Christian Radich, med kortere samlinger både før og etter toktet. Her får du og 47 andre konkrete utfordringer og nye opplevelser. En reise bort fra skolepulten eller gutte/jenterommet, ut i verden og inn i deg selv.

I løpet av toktet løser vi praktiske oppgaver, utfordrer oss selv, opplever nye kulturer og samarbeider med andre mennesker i samme situasjon. Vi blir bedre på det vi allerede kan, og står opp og takler motgang sammen. I forkant har vi samlinger som sørger for at alle er forberedt, og etterpå hjelper vi deg tilbake i arbeid eller skole som passer det du vil og kan.

Ikke sitt fast på land når det finnes et hav av muligheter."

Spesielt etter pandemien erfarer vi at noen ungdommer er skoletrøtte og i en periode har behov for "en reise bort fra skolepulten". Etterstad vgs tilbyr enkeltelever denne muligheten. I retur får vi motiverte ungdommer som er i stand til å fortsette skolegangen.

Gjennom de siste to årene som skolen har samarbeidet med Windjammer, har vi erfart at programmet bl. a bidrar til at elever blir mer bevisste på hva man ønsker å gjøre i framtiden, får økt selvtillit og hindrer drop-out.

Les mer om programmet her:

https://windjammer.no/om-oss/