Fra fagdagen på Transport og logistikk

Samlebilder fra fagdag

Link til artikkel i logistikkfag