Elevrådskonferansen 2020

Inga Marte Torkildsen sammen med tre elever

Tirsdag 8. januar samlet elevrådene ved alle videregående skolene i Osloskolen seg på årets elevrådskonferanse. Målet med konferansen er blant annet at elevrådene skal reflektere over eget arbeid, og hva som kan bidra til å styrke arbeidet deres.

Elevrådskonferansene arrangeres i samarbeid med Elevorganisasjonen i Oslo.

Fra Etterstad elevrådstyre stilte Sebastian Hegna Steinset, Fredrik Moe og Gilbert Tsui, samt miljøarbeider Lars Nyheim.

Kommunikasjon og relasjon

Etterstad satt sammen med Elvebakken under konferansen. Det var fint å utveksle informasjon om elevrådsarbeid, aktiviteter og aktuelle saker.

Elevorganisasjonen snakket om viktigheten av elevrådet – som noe mye mer enn boller og skoleball. Elevene er selv eksperter på sin egen læringsprosess. De kan påvirke mye på egen skole og undervisning hvis arbeidet gjøres riktig.

Konferansens hovedtaler var Inga Marte Thorkildsen, byråd for kunnskap og oppvekst.

Hun pekte på de samme tingene som Elevorganisasjonen, som barn og unges lovfestede rett til medvirkning, med henvisning til Barnekonvensjonen. Hun viste en ordsky som fortalte hva elevene mener er det viktigste i forholdet lærer – elev. Kommunikasjon og relasjon sto fram som hovedbegreper i ordskyen.  

Ved hjelp av verktøyet Mentimeter kunne alle representantene stille spørsmål under konferansen i sanntid. Mikrofonen ble også flittig brukt av deltagerne. Her er noen av innspillene:

Fellesskap og engasjement

Å skape godt felleskap er helt sentralt for et godt arbeidsmiljø. Elevene bør inviteres inn i møter og strategiarbeid. Å spise lunsj sammen på tvers av fag og rang er bra. Dropp personalbordet. Vi er likeverdige. Vi må samarbeide. Skolen er faktisk et felles prosjekt. Sosiale aktiviteter gjør noe med engasjementet på skolen. Vi må se på hverandre som kolleger, og jobbe for å minske avstanden mellom lærere og elever.

-Elevrådet bør bli en del av ledelsen på skolen, sa skolebyråden, som siterte den nylig avgåtte skolelederen fra Elvebakken.

Innholdsrik dag

Deltagerne ble servert både god mat og musikkinnslag som reflekterte samspill på en helt rå måte. Flere ganger i løpet av dagen bød arrangørene opp til bevegelse og dans, noe som gjorde at deltagerne ikke ble så trøtte, men tvert imot oppkvikket.

Konklusjonen er at konferansen var en svært innholdsrik dag, ledet av dyktige ungdommer fra Elevorganisasjonen.

Deltagerne sitter igjen med viktigheten av elevrådsarbeidet og elevene som aktive aktører i egen læring. Osloskolen og Elevorganisasjonen hadde laget en både informativ og inspirerende konferanse!