Don't worry, Be App'y

Etterstad videregående skole

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Bjarne Asgrimplass, rektor

og Redaktør'n