Don't worry, Be App'y

Etterstad videregående skole

Søker du informasjon om yrkesfag og de mange muligheter som finnes?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

 

Du kan laste ned tilbudene på din mobil med app'n.

 

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs