Etterstad videregående skole - rehabilitering og nybygg - Info2

 

Invitasjon til åpent informasjons møte

 

Undervisningsbygg skal rehabilitere og bygge nytt på Etterstad videregående skole.

I den forbindelse inviterer vi til informasjonsmøte.

Velkommen til møtet for ny informasjon.

  • Møtested: Etterstad videregående skole,Peisestua bygg-A.

  • Møtedato: Onsdag 18.desember 2018

  • Møtetid: Kl. 18.00

Utbygger av prosjektet er Undervisningsbygg, et kommunalt eiendomsforetak i Oslo kommune.

På møtet vil også Plan- og bygningsetaten og Utdanningsetaten være tilstede for å svare på spørsmål.

 

Byggearbeidene startet i juli 2018 og vil omfatte:

  • Omleging av tekniske anlegg og ny kantina
  • Riving av bygg E januar 2019
  • Ferdigstillelse bygg E 2022
  • Ferdigstillelse rehabilitering bygg D 2023

For mer informasjon:

E-post: tove.godejord@ubf.oslo.kommune.no

Mobil: +47 907 22 677 | Telefon: +47 23 06 09 70

 

Byggeleder Rune Andresen 

e-post:rune@oyvindmoen.noeller mobil: 901 76 233.

 

Med vennlig hilsen

Tove Godejord, prosjektleder

 

 

 

Link til Undervisningsbygg

Etterstad vgs - Nybygg - Videre framdrift

Omleging av tekniske anlegg og ny kantine

Riving av bygg E januar 2019

Ferdigstillelse bygg E 2022

Ferdigstillelse rehabilitering bygg D 2023

Drawing of a city