Etterstad videregående skole - rehabilitering og nybygg

 

Invitasjon til informasjons møte kommer senere

 

Undervisningsbygg skal rehabilitere og bygge nytt på Etterstad videregående skole.

I den forbindelse inviterer vi til informasjonsmøte.

Velkommen til møtet medio januar 2019, for ny informasjon.

  • Møtested: Etterstad videregående skole, Auditoriet-C-bygget.

  • Møtedato: Medio januar 2019

  • Møtetid: Kl. 18.00

Skolenavnet er Etterstad videregående skole.

 

Byggearbeidene starter i juli 2018 og vil omfatte:

  • Omleging av tekniske anlegg og ny kantina
  • Riving av bygg E januar 2019
  • Ferdigstillelse bygg E 2022
  • Ferdigstillelse rehabilitering bygg D 2023

 Utbygger av prosjektet er Undervisningsbygg, et kommunalt eiendomsforetak i Oslo kommune.

For mer informasjon:

Ved spørsmål, ta kontakt med byggeleder Rune Andresen  påe-post:
rune@oyvindmoen.noeller mobil: 901 76 233.

 

Med vennlig hilsen

Tove Godejord, prosjektleder

 

E-post: tove.godejord@ubf.oslo.kommune.no

Mobil: +47 907 22 677 | Telefon: +47 23 06 09 70 

Link til Undervisningsbygg

Etterstad vgs - Nybygg - Framdrift

Omleging av tekniske anlegg og ny kantina

Riving av bygg E januar 2019

Ferdigstillelse bygg E 2022

Ferdigstillelse rehabilitering bygg D 2023

Drawing of a city