BAK LUKKA DØRER

Reklame

BAK LUKKA DØRER er laget av noen av minoritetsrådgiverne i IMDi, blant annet Etterstad vgs sin minoritetsrådgiver - Bano. Alle IMDis minoritetsrådgivere jobber for at alle ungdommer som bor og vokser opp i Norge skal kunne leve frie liv, eie sin egen kropp, forme sin egen identitet og bestemme over sin egen fremtid.