Åpen skole - Interessert i yrkesfag?

Etterstad skole

For elever, foreldre, bedriftsledere, lærere, rådgivere og andre interesserte.

Nye og "gamle" elever ønskes velkommen.

TIRSDAG DEN 22. JANUAR 2019

KL. 15.00 - 19.00

Velkommen til Etterstad videregående skole

Inngang fra Biskop Jens Nielssønsgate

Sted:  Restaurant "NEPTUN" i A-bygget.

Presentasjoner og Informasjon om programfagene:

Fagene RM, EL og SESA har vi

Inngang fra Biskop Jens Nielssønsgate:

  

TIP-fagen finner du på avdling Ullevål  Sognsveien 80:

Besøk en yrkesfaglig skole med mange karrieremuligheter

Etterstad vgs har i dag programfagområdene restaurant og matfag, elektrofag, service og samferdsel på Etterstadsletta 5 og teknisk og industriell produksjon i Sognsveien 80

Skolen arbeider aktivt med å gi elevene en best mulig start på yrkeskarrieren.

Skolen har fokus på elevenes trivsel, læringsmiljø og best mulig opplæring tilpasset den enkelte elev.

Kom innom og snakk med oss om utdanningsmulighetene på Etterstad!

"Karrieremuligheter for framtiden" - "En skikkelig yrkesskole"

Link til skolens brosjyre

Se link til film om studietilbudene

 Julemarkedet på Etterstad vgs

 

Vi ønsker alle intresserte Velkommen!

 

Vennlig hilsen

Elin Stavrum, rektor

Ragnar Ødegaard-Olsen, red.

Yrkesfag og muligheter?

Søker du informasjon om yrkesfag og muligheter?

Informasjon om Etterstad vgs programfag?

Du kan laste ned på din mobil med app'n.

Fra appstore: Infoskjermen go

Passord: KarriereEtterstadvgs

(Samme muligheter i Androide)

 

Med hilsen

Redaktør'n

 

Drawing of a city

Fagtilbud ved Etterstad vgs

I forbindelse med "ombygging, modernisering" er noen av skolens tilbud lokalisert i

Sognsveien 80.

Undervisningstilbud avd. Ullevål:

Teknikk og industriell produksjon

Kjøretøy,

 

Transport og logistikk

 

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker informasjon.

Drawing of a city