Intressert i yrkesfag?

Etterstad videregående skole

For elever, foreldre, ungdomsskoleelever, bedriftsledere, lærere, rådgivere og andre interesserte.

Informasjon om programfagene:

Du finner på Etterstad:

 På avdeling Ullevål:

 

"Karrieremuligheter for framtiden" - "En skikkelig yrkesskole"

Se link til film om studietilbudene

 

Ønsker du mer informasjon om skolens tilbud?

Ta kontakt med rådgivere på skolen.

Se også skolens Informasjonsbrosjyre

"Åpen skole" i januar. (Se egen info)

 

Fram til søknadsfrist i mars - ta gjerne kontakt med rådgiver eller avdelingsleder for programfaget.

 

Vennlig hilsen

Bjarne Asgrimplass, rektor

Ragnar Ødegaard-Olsen, red.

Fagtilbud ved Etterstad vgs

I forbindelse med "ombygging, modernisering" er skolen er fortiden lokalisert

Sognsveien 80.

Undervisningstilbud avd. Ullevål:

Teknikk og industriell produksjon

Maritime fag,

Kjøretøy,

Industriteknologi

Transport og logistikk

Drawing of a city