Eksamen og elevvurdering

Forskrift til opplæringsloven slår det fast at eksamen skal være i tråd med læreplanverket for Kunnskapsløftet. Den skal organiseres slik at eleven eller privatisten kan få vist kompetansen sin i i faget.

Det skilles mellom sentralt gitt og lokalt gitt eksamen. Kommunen har ansvar for eksamen i grunnskolen, og fylkeskommunen for eksamen i den videregående skolen. Oslo kommune har som skoleeier ansvar for lokalt gitt eksamen.

Dette omfatter alle muntlige eksamener i både grunnskolen og videregående. I videregående omfatter lokalt gitt eksamen også muntlig-praktiske, praktiske og skriftlige eksamener.

 

Utdanningsdirektoratet har ansvar for utforming av oppgaver og sensorveiledninger til sentralt gitt eksamen. Alle sentralt gitte eksamener er skriftlige.

Eksamensdatoer for sentralt gitt eksamen fastsettes av Utdanningsdirektoratet

http://www.udir.no/Kalender/Eksamen-og-prover/#99751 

 

Eksamensdatoer for lokalt gitt eksamen i Oslo fastsettes av Utdanningsetaten