Skolehelsetjenesten

Etterstad vgs avdeling Etterstadsletta 5

Helsesøster Astrid Bergby
Treffes på kontoret (5.etg.) hver tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 09.00–15.00 
Tlf. 907 14 857

Fysioterapeut Stine Nilsen
Mandag kl. 12.00–15.00
Tlf. 481 69 897

Psykolog _________________
Torsdag kl. 08.30–15.30
Tlf.  __________________

Etterstad vgs avdeling Ullevål, Sognsveien 80

Helsesøster Heidi Bunde
Tilstede på ulike uker: Mandag–torsdag, like uker: Mandag–onsdag
Tlf. 948 35 552

Helsesøster Siri Jensen
Tilstede: Tirsdag, torsdag, og fredag
Tlf. 941 47 859

Psykolog Kari Bjaaland
Tilstede Mandag, onsdag, fredag i like uker
Tlf. 469 07 362 

Helsetjenesten på avd. Ullevål holder til i C- bygget, ved administrasjonen. Det tilbys bl.a. undervisning, samtaler, seksuell helse m.m

Avtaler kan gjøres med rådgiver Einar Hals eller miljøarbeider Øyvind Mostue.