Rådgiver

En rådgiver kan hjelpe deg med følgende:

  • Veilede i valg av utdanning og yrke
  • Ekstra støtte eller tiltak
  • Forbindelse med andre sosialpedagogiske forhold
  • Henvisninger videre til andre hjelpeinstanser (helsetjenesten, NAV og Pedagogisk psykologisk kontor)

Les mer informasjon fra din aktuelle avdelingsrådgiver.

Rådgiver for:

Du kan opprette avtale med din rådgiver ved enten å ringe, sende e-post eller avtale møte.

Velkommen til oss!