Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiveren er rådgiver for alle elever, men er spesielt opptatt av minoritetselevers utfordringer.

Hun kan gi råd, veiledning og hjelp til elever som sliter med vansker som påvirker skoledagen. Dette kan være utfordringer omkring:

 • utdanningsvalg
 • språkproblemer
 • skoletrøtthet
 • fravær
 • konflikter og frustrasjoner på skolen
 • konflikter og frustrasjoner hjemme
 • økonomiske bekymringer
 • giftepress
 • bekymring ved utenlandsreiser
 • bekymring for en venn
 • eller du har ideer til hva skolen kan gjøre for å bedre elevenes hverdag
Minoritetsrådgiver Ingebjørg Myhr jobber for at flere elever med minoritetsbakgrunn skal fullføre og bestå videregående opplæring. Samtidig jobber hun med å forebygge tvangsekteskap.
 
Hun samarbeider med de andre rådgiverne, miljøarbeiderne, skolen for øvrig, helsesøster og andre i hjelpeapparatet.
 

Både elever og foreldre er velkommen innom for en prat i 5. etg. i bygning D.

Du trenger ingen avtale, bare stikk innom.

Hun har taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon

Minoritetsrådgiver Ingebjørg Myhr 

Rom 538 bygg D

Telefonnummer: 954 75 815

Epost: inm@imdi.no eller 

Ingebjorg.Myhr@ude.oslo.kommune.no

Drawing of a city