Velkommen til biblioteket

Åpningstider: kl. 8.10–15.30 (Lunsj kl. 11.25–12.10)

Bibliotekar: Marianne Enge
Telefon: 22 57 55 96

Utlånsbetingelsene

Før du låner fra biblioteket første gang, må du undertegne på at du godtar utlånsbetingelsene: 

  • Hvis du er under 18 år, må dine foresatte undertegne.
  • Vanlig lånetid er 28 dager.
  • Du er ansvarlig for det du låner, så hvis du mister eller skader det du har lånt, må du erstatte dette. Ordbøker må du selv ha.
  • Skolebeviset fungerer som lånekort, du må derfor alltid ha det med deg når du vil låne.
  • Biblioteket har et eget rom på skolens læringsplattform. Bruk dette! Her har du blant annet tilgang til «Atekst». Dette er en fulltekstbase som gir det tilgang til svært mange norske aviser og tidsskrifter.
  • Biblioteket har seks PC-er.
  • Du kan ikke bruke disse ubegrenset. De skal kun brukes til skolearbeid. Gjør en avtale med meg hvis du har behov for å bruke en PC mer enn en time.
  • Du kan ikke spise eller drikke i biblioteket. Når du trenger en matpause, anbefaler jeg å bruke kantina og «Vrimlerommet».
  • Biblioteket disponerer kun et rom. Vi må derfor ta hensyn til hverandre. Her skal man ha mulighet til å konsentrere seg.
  • Å høre på musikk, og mobiltelefon-prat må derfor foregå andre steder.

«Biblioteket er stedet for tilkobling og avkobling!»