Informasjon fra biblioteket

Bøker i hylle

 

Åpningstider: kl 8.10-15.30

(Stengt i matpausen, kl 11.30-12.10)

Bibliotekar: Marianne Enge

E-postadresse: Marianne.Enge(krøllalfa)Etterstad.vgs.no

Telefon: 22 57 55 96

______________________

 

Velkommen til nytt skoleår!

Jeg håper at jeg de nærmeste ukene vil bli bedre kjent med dere!

 

Jeg vil:

  • presentere det systemet som all faglitteratur er organisert etter, som er tenkt ut av bibliotekaren Melvil Dewey
  • fortelle dere hvordan dere bruker katalogen vår til å finne fra<m aktuell litteratur
  • presentere ressurser på nettet som dere har nytte av å kjenne til

For at dere skal kunne huske det dere går gjennom, vil dere få noen oppgaver å forsøke dere på.

Seinere i skoleåret vil jeg presentere dere for skjønnlitteratur. Jeg ønsker dere velkommen, både enkeltvis og gruppevis!

 

Er adressen og e-postadressen vi har registrert på deg den du faktisk bruker?

Hva med telefonnummerne?

Det er viktig at vi kan nå deg på flere måter! Før du kan låne hos oss, må disse opplysningene stemme.

Skolebeviset du snart får, er også lånekort på biblioteket.

Vanlig lånetid på bøkene våre er fire uker.

Unntak er oppslagsverk.

Disse kan du kun låne i biblioteket. De skal alltid være tilgjengelig i biblioteket.

Tidsskrifter kan du låne den tida det tar og ta kopi.

Vi har ikke kopimaskin på biblioteket, men har du behov for kopier, kan du få kjøpt kopikort på skolekontoret til kr 20,-. Det gir 20 kopier. Kopimaskinen står utenfor kontoret.

 

 

 

Vennlig hilsen fra

Marianne, bibliotekar

 

"Biblioteket er stedet for tilkobling og avkobling!"