Ungdomsveileder fra NAV på Etterstad videregående

NAV-veileder har kontor i 5. etg. i bygg D.

Du kan komme innom eller ta kontakt på tlf. 40215866

Du kan oppsøke NAV-veileder dersom du har utfordringer eller spørsmål knyttet til økonimi, boligsituasjon, hjemmeforhold, rettigheter hos NAV/bydel og Lånekassen, jobbsøking ol. 

NAV-veileder har taushetsplikt.

 

Avdeling Ullevål: Eirin er på avdeling Ullevål hver torsdag 09.00-14.00