Ungdomsveileder fra NAV på Etterstad videregående

NAV-veileder har kontor i 5. etg i bygg D. Du kan komme innom, eller ta kontakt på 90473691 og e-post eirin.granlund@ude.oslo.kommune.no

Du kan oppsøke NAV-veileder dersom du har utfordringer eller spørsmål knyttet til økonomi, jobbsøking, boligsituasjon, hjemmeforhold, rettigheter hos NAV/bydel og lignende.

NAV-veileder har taushetsplikt.

 

Eirin er tilgjengelig for samtaler på skolen på følgende tidspunkter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Tilgjengelig på

Avdeling Etterstad

kl. 08:30-10:00
   

 

Tilgjengelig på Avdeling Ullevål 11:00-14:00 

Tilgjengelig på Avdeling Etterstad kl. 08:30-16:00
   

Ingen ledige timer grunnet møtedag med NAV og skole – men kan nås på   mobil om det haster !

 

Tilgjengelig på Avdeling Etterstad

11:00 -16:00

 

Tilgjengelig på Avdeling Etterstad 08:30-16:00

 

Dersom du har behov for å lage en avtale utenom disse tidspunktene så tar du bare kontakt med meg på mobil 90473691