Vg2 Maritime fag (skoleåret 22/23)

Skip og hav

Motormann eller matros?

Maritim utdanning omfatter yrkesretninger og nivåer som passer både for jenter og gutter.

Det er yrkesutdannede sjøfolk og det er et spennende yrke med mange muligheter innenfor bl.a internasjonal sjøtransport, fergetrafikk, offshore og supply.

Inntakskravene er Vg1, linje for Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) eller Vg1 linje for elektrofag.

På Vg 2 velger du maritime fag, motormann eller matros.

Tradisjonelt har dekksarbeid og maskinarbeid vært atskilte utdanningsløp, men det er viktig å ha innblikk i hverandres områder, slik at man har forutsetning for å samarbeide om best mulige løsninger. Derfor er utdanningen på Vg2 lik for begge kategorier, men med fordypning i matrosfaget eller motormannfaget.

Matrosen jobber på dekk med vedlikehold, vakttjeneste, laste-og losseoperasjoner og ankomst til og avgang fra havn.

Motormannen arbeider i skipets maskinavdeling. Maskinisten har ansvaret for drift og vedlikehold av maskiner og andre tekniske installasjoner ombord.

Etter to år på skolen (Vg1 og Vg 2), begynner du som lærling enten som matros eller motormann.

Læretiden er to år, og hvis du ønsker det kan du etter fagbrevet ta maritim fagskole og så dra ut igjen for å tjene opp fartstid som grunnlag for å løse de nødvendige sertifikatene for å bli offiser.

Utdanningen kan by på spennende reiser og et internasjonalt miljø. Det er en forutsetning at man er samarbeidsvillig og viser toleranse overfor sine kollegaer. Og hva med å ha et yrke hvor du står på noen uker ute og så ha ferie og "slappe av hjemme" mellom hver arbeidsøkt?

Utdanningen kan gi muligheter for å få jobb på land.

Før du får reise ut som lærling, må du ta et sikkerhetskurs med vekt på brannslukning og livbåtdrill. Dette er et spennende og interessant kurs hvor du lærer mye og får 'testet' ut dine egne grenser.

Videre har vi på Etterstad videregående skole godt samarbeid med skip, noe som kan gi muligheter for praksisperioder ombord. Det er på trappene en ny mulighet for å etablere verksted på Akershuskaia. 

Skolen gjennomgår pr.dato en revisjon / godkjenningsprosess fra Sjøfartsdirektoratet.

Det tas forbehold om godkjenning.

Ta gjerne kontakt med oss!

Les mer om utdanningen på nettstedet https://maritimkompetanse.no/lerling

Se også Info fra Sjøfartdirektoratet Dekksoffiser og Maskinoffiser.