Lenker til teknikk og industriell produksjon

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring  

https://www.vilbli.no/

 

Opplæringskontoret for mekaniske fag

https://www.okmf.no/

 

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

https://opplaringssenteret.no/

 

Bilfagene

https://bilfag.no/

 

 

Transport- og logistikk

Opplæringskontoret for service og samferdsel

https://www.logistikkfag.no/

 

 

Logistikk – flyplassmedarbeider

Sidene er under oppdatering fra NHO

 

Maritime fag

www.ikkeforalle.no

 

Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge (MKS)

https://maritimkompetanse.no/lerling/soke_om_lereplass