Reiseliv med generell studiekompetanse, 3-årig løp

Forskjellige skoleelementer

Resepsjonsfaget og reiselivsfaget er i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt, og det er store muligheter i inn- og utland.

Det er en rekke arbeidsplasser innen private og offentlige virksomheter som hotell, passasjerskip og andre overnattingsbedrifter.

Det er viktig å ha sosiale ferdigheter, samt kunne kommunisere og samhandle med mennesker fra ulike kulturer, både i og utenfor bedriften.

Opplæringen vil inneholde de samme fagene og det totale timetallet som ordinært Vg1 Service og samferdsel, Vg2 reiseliv og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Vi vil fordele programfagene og fellesfagene over tre år. Mange elever opplever av Vg3 påbygging til generell studiekompetanse er svært teoritungt.

Vi vil i denne modellen få til en jevnere fordeling av fellesfagene over disse tre årene

 

Oversikt ved dette utdanningsløpet

 

Fag- og timefordeling fra skoleåret   2017/2018

FAG

Vg1

Vg2

Vg3

SUM

Norsk

4

4

6

14

Matematikk

3

5

0

8

Naturfag

2

0

3

5

Engelsk

3

2

0

5

Samfunnsfag

0

3

0

3

Historie

0

0

5

5

Kroppsøving

2

2

2

6

SUM fellesfag

14

16

16

46

Programfag   fra yrkesfaglig programområde

17

17

0

34

Prosjekt   til fordypning

5

5

5

15

Programfag   fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram

0

0

5

5

SUM

36

38

26

100