Restaurant- og matfag

Etterstad vgs

Etterstad VGS har i dag to klasser med tilrettelagt opplæring i egne grupper innenfor Restaurant- og Matfag. Det er 8 elever i hver gruppe og 1 assistent ressurs fordelt likt på de to gruppene.

Elevene har fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og kroppsøving.

Programfagene er kosthold og livsstil, råstoff og produksjon og bransjefag. Læreplanmålene tilrettelegges innenfor elevens individuelle opplæringsplan og tas ut fra læreplanen på VG1.

Den praktiske opplæringen Yrkesfaglig fordypning  (YFF) foregår på skolens verksteder (kjøkken, kantine og butikkutsalg) og ute i bedrift.

Elevene i disse gruppene sluses over i ordinære utdanningsløp på Restaurant og matfag (VG1/VG2), ut som lærekandidat eller ut som arbeidstaker i en VTA bedrift.

Skolen har tett samarbeid med eksterne hjelpeinstanser og med bransjen.

Vi ønsker elever som har behov for individuelle opplæringsplaner og som har interesser og muligheter for å utvikle seg til fremtidige arbeidstakere innenfor vår bransje.

Vi inviterer til løpende besøk og hospitering til vår tilrettelagt avdeling på Etterstad VGS.

 

For mer informasjon og avtale om besøk og hospitering,

send en e-post til kontaktlærerne

Anita Indgjerd anita2204@osloskolen.no

Ellen Jødahl    eljoa003@osloskolen.no

 

                     

Fra dagens tema på Gult kjøkken: Kyllinglår, kraft, ratatouile, estragon sjy og Hasselback potet.