Restaurant- og matfag

Tilrettelagt opplæring Restaurant- og Matfag

 

Etterstad tilbyr tilrettelagt opplæring i egne grupper innenfor Restaurant- og Matfag.

Undervisningen er en kombinasjon av teori og praksis. Teorien yrkesrettes og tilrettelegges,

og praksisen foregår på skolens verksteder, i kantine og butikk samt ute i bedrift.

Gruppene er på 8 - 10 elever.

Elevene i disse gruppene vil sluses over i ordinære utdanningsløp i videregående skole, ut som lærekandidat eller ut som arbeidstaker i en VTA bedrift.

Skolen har tett samarbeid med eksterne hjelpeinstanser og med bransjen.

 

For mer informasjon, kontakt Torild Tveitereid – rådgiver og spesialpedagog.  

torild.tveitereid@etterstad.vgs.no, eller på telefon: 913 19042, 22575551.

 

Fag- og timefordeling Vg1:

Elevene undervises i grunnleggende, enkle momenter fra læreplanen til Restaurant- og Matfag. Det vil også undervises i deler av læreplaner til Service og Samferdsel, da kombinasjonen RM/SE kan gi mye større muligheter for utplassering/ praksisplass etter hvert. I tillegg vil det bli undervist i fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Antall uketimer i de forskjellige fag vil bli satt opp etter at gruppens sammensetting er klar.
Totalt 35 uketimer med undervisning.