Lenker til elektrofag

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring: www.vilbli.no

Gnizt, Elektrofag skaper fremtidens samfunn: https://www.gnizt.no/

NELFO, Utdanning: https://nelfo.no/Utdanning/Utdanning/
For å opprettholde kompetansen i bransjen er det viktig at de ulike elektrofagene holder god standard på alle nivåer. NELFO jobber for å videreutvikle og forbedre de elektrofaglige utdanningene, slik at de til en hver tid er oppdaterte på teori og praksis.

NELFO, Elkontroll: https://nelfo.no/Temaer/Elsikkerhet/
Statuskontroll av elektriske anlegg i boliger

Opplæringskontoret for jernbanesektoren: https://www.okj.no/forsiden