Oppfølgingstjenesten (OT)

Ung gutt med skateboard.

Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at alle ungdommer som hører til målgruppen, får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene skal primært ta sikte på å føre fram til kompetanse innenfor videregående opplæring.

Viderefører OT-tilbudet

Etterstad vgs vil videreføre OT–tilbudet. Tilbudet vil omfatte fellesfag og programfag på utdanningsprogrammet Restaurant og matfag.

Les mer om vårt OT-program.

For mer informasjon om tilbudet kan dere kontakte rådgiver eller avdelingsleder på Restaurant og matfag, Etterstad vgs.

Rådgiver: håkon.augestad@ude.oslo.kommune.no               tlf. 41 61 22 77
Avdelingsleder: tord.huse@ude.oslo.kommune.no               tlf. 90 95 88 66


Les mer om Oppfølgingstjenesten