Oppfølgingstjenesten (OT)

Ung gutt med skateboard.

Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at alle ungdommer som hører til målgruppen, får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene skal primært ta sikte på å føre fram til kompetanse innenfor videregående opplæring.

Viderefører OT-tilbudet

Etterstad vgs vil videreføre OT–tilbudet. Tilbudet vil omfatte fellesfag og programfag på utdanningsprogrammet Restaurant og matfag.

For mer informasjon om tilbudet kan dere kontakte rådgiver eller avdelingsleder på Restaurant og matfag, Etterstad vgs.

Rådgiver: håkon.augestad@ude.oslo.kommune.no               tlf. 41 61 22 77
Avdelingsleder: tord.huse@ude.oslo.kommune.no               tlf. 90 95 88 66


Les mer om Oppfølgingstjenesten